IRUS (Europees Project)

Optreden bij een ernstig incident in een ondergronds bouwwerk zoals een parkeergarage of tunnel is zeer complex en vraagt in toenemende mate specialistische kennis. De beheersorganisatie en betrokken hulpdiensten moeten voorbereid zijn op een scenario met vele potentiele slachtoffers, falende techniek en grote maatschappelijke en economische schade.

 

Vigiles is namens de lead partner met het project ‘incident response underground structures’ (IRUS) bezig met het opzetten van een Europese doctrine voor het bestrijden van incidenten in ondergrondse bouwwerken. Vigiles ondersteunt de lead partner in het opstarten van het project in Europees (subsidie)verband. Concrete werkzaamheden zijn het uitwerken van het projectplan, het betrekken van Europese partners bij de ontwikkeling van de onderdelen van dit project en het indienen van een aanvraag voor het project.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Luc Wassenberg