Grootschalige maritieme oefening voor de kust van België

In het kader van de maritieme incidentbestrijding in internationale samenwerking hebben Nederland, België, Frankrijk en Engeland een grootschalige maritieme oefening voor de kust van België gepland in 2016.

 

Vigiles ondersteunt de Veiligheidsregio Zeeland het opzetten en uitvoeren van de grootschalige oefening. De inhoudelijke kennis van Vigiles op het gebied van specialistisch optreden van de hulpdiensten en in het bijzonder de brandweer waar het gaat om scheepsbrandbestrijding is hierbij van toegevoegde waarde. In de verdere opzet en uitvoering is onze internationale achtergrond een troef om ondanks alle culturele verschillen tussen partnerlanden tot één gezamenlijke succesvolle opzet te komen.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Luc Wassenberg