Risicobeeld en Capaciteitenanalyse Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaal is een van de belangrijkste infrastructurele werken in Noord-West Nederland. Het Noordzeekanaalgebied is een belangrijke economische motor met een regionale en landelijke impact. Daarnaast heeft het kanaal een recreatieve functie met het evenement Sail als 5-jaarlijks hoogtepunt. De aandacht voor risico- en crisisbeheersing op en rond het kanaal heeft een diffuus karakter met een groot aantal stakeholders en beheerders. Zo doorkruist het kanaal de grenzen van 3 veiligheidsregio’s. De afgelopen jaren zijn diverse activiteiten ondernomen om de risico- en crisisbeheersing te verbeteren: het opstellen van een Integraal Incident Bestrijdingsplan was hierbij een belangrijke mijlpaal.

 

Vigiles heeft de Veiligheidsregio Kennemerland, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en andere stakeholders ondersteund met de uitvoering van een Interregionale Capaciteitenanalyse. De analyse heeft geresulteerd in de volgende producten: Strategische uitgangspunten m.b.t. het Noordzeekanaalgebied; Een interregionaal risicobeeld; een interregionale capaciteitenanalyse in de vorm van een knelpuntenanalyse; Aanbevelingen om de veiligheidssituatie te verbeteren op het gebied van risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Luc Wassenberg